1. דף הבית
  2. החברה
  3. הצהרת מדיניות האיכות

הצהרת מדיניות האיכות

הנהלת החברה מאמצת את דרישות האיכות ומונחי האיכות המפורטים ותואמים לדרישות ת"י ISO-9001:2015 .

הנהלת החברה הקימה מערכת איכות המותאמת  ועונה לדרישות וציפיות הלקוח ומקיימת את דרישות

תקן ISO-9001:2015.

 

החברה מתחייבת להפיץ וליישם את הנהלים בקובץ עפ"י ת"י ISO-9001:2015 מתוך מדיניות של התייעלות ושיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות תוך עמידה בהוראות/הזמנות לקוח ודרישות חוק ותקנות.

 

הנהלת החברה מודעת כי איכות היא יעד אסטרטגי ומושגת כתהליך מתמשך באמצעות כללים מובנים

לכל עובדי החברה.

 

האיכות הנדרשת תושג ע"י מערכת ניהול איכות כוללת שתקיף את כל תהליכי העבודה. יישום הנהלים  וההוראות הם תנאי הכרחי להצלחת קיום מערכת האיכות.

 

הנהלת החברה מתחייבת להפיץ וליישם את עקרונות מדיניות האיכות בארגון.

 

החברה מתחייבת לעמוד בכל דרישות חוק ותקנות רלוונטיים לתחומה, להפיץ ולהדריך את העובדים בהתאם.

 

נוהלי האיכות יבדקו, יתוחזקו וישופרו באופן שוטף, תוך בקרה בפרקי זמן מוגדרים, כפי שיפורטו בנוהלים הרלוונטיים.

 

הנהלת החברה מתחייבת לקביעת מטרות איכות וסקירת ביצוע המטרות.

 

בעיות איכות הנובעות מכל אחד משלבי הביצוע תיבדקנה ביסודיות עד מציאת פתרונות מקצועיים ויעילים למניעת הישנות בעיות אלו. יבוצעו כל הצעדים הנדרשים על מנת לבצע פעולות מתקנות וסופיות.

 

הנהלת החברה תדריך, תלמד ותנחה את כל עובדיה לנהוג עפ"י נוהלי האיכות. מדיניות האיכות תועבר לכל רמות העובדים, מההנהלה דרך העובדים ע"י ביצוע הדרכות שוטפות ותקופתיות.

 

הנהלת החברה תנהיג באופן שוטף מבדקים פנימיים במועדים קבועים על מנת לוודא יישום האפקטיבי שלהם.

 

הנהלת החברה תקצה משאבים עפ"י הצורך הענייני להוצאה לפועל של מדיניות האיכות. כמו כן תקצה כח אדם מיומן המקבל הכוונה והדרכה לצורך שיפור הידע המקצועי שלו.

 


הנהלת החברה מחויבת לפעול לשיפור מתמיד של יעילות מערכת ניהול האיכות שלה.

 

החברה מכירה בכך שאיכות תהליכיה והשירותים שהיא מספקת, הינם גורמי מפתח להצלחתה, על כן:

 

  • הנהלת החברה מתחייבת לשמש דוגמא לכלל העובדים ביישום כל הנושאים הנ"ל ולוודא שהמדיניות תהיה מובנת ומיושמת ע"י כל עובדי החברה בכל עת
  • החברה תכשיר את עובדיה ברוח מדיניות האיכות.
  • החברה תשאף לספק תמיד שירות העונה לדרישות הלקוח ועפ"י דרישות התקן.
  • החברה תחתור לשיפור מתמיד של תהליכיה ושירותיה.
  • החברה תציב לעצמה יעדי איכות מדידים ועקביות למדיניות האיכות המוצהרת.
  • מטרות איכות בחברה יקבעו ע"י מנכ"ל החברה ויועלו בישיבות סקר הנהלה
logo בניית אתרים